به منظور تسهیل در ارائه خدمات ، مشتریان میتوانند بدون مراجعه حضوری به خدمات زیر را دریافت نمایند :
مشاهده اطلاعات درخواست واگذاری کانتینر خالی، مشاهده و پرداخت آنلاین صورت حساب کانتینر خالی


Captcha